Мұнай пеші бар ыстық ауа қазандығы

Қуаттылығы сағатына 14-30 кг май

Тиллв 1977 ж