SIM 2500 ұсатқышы

Гидравликалық жетегі бар OC 2500 роликті ұсақтағыш / ұсақтағыш.
Фракция мөлшері 50 мм және одан жоғары, ол жұмыс кезінде өзгеріссіз өзгеруі мүмкін.
Кіру саңылауы 2400 мм.
250 кВ электр қозғалтқышы.
Қосалқы бөлшектер.