Гаглундтар генераторы

Гаглундтар генераторы

220 В, 50 кВА

Ұзындығы 452, Н 190, В 201

Максималды иық қысымы 1820